Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија
Назив семинара:
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
02.12.2020
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
9 (Роман Прах, Миљко Радисављевић, Џејмс Меј, Владислав Цветковић, Саша Варинац, Олгица Милорадовић, Никола Вујичић, Владимир Хрле, Мирко Стефановић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (2), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (2), Полицијски службеници, Запослени у Државној ревизорској институцији (3), Самостални учесници (11), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Секретари тужилаштава, Службеници Пореске управе (1)
Садржај:

Анализа прописа у области јавних набавки и приватизација, одузете имовине проистекле из кривичног дела и одговорности правних лица за кривична дела у борби против корупције:
- Извештај о законодавном оквиру и међународним стандардима борбе против корупције у процесима приватизације и у јавним набавкама;
- Извештај о резултатима примене Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, са посебним освртом на управљање одузетом имовином;
- Извештај о примени Закона о одговорности правних лица за кривична дела;
- Дискусија;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи