Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Парнични поступак
Тема:
Спорна питања у Закону о парничном поступку-
Назив семинара:
Спорна питања у Закону о парничном поступку- (Парнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
08.05.2020
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
2 (Jaсминкa Oбућинa и Татјана Ђурица )
Учесници:
Новоизабране судије (22), Судије привредног суда, Судијски помоћници, Корисници почетне обуке који су положили завршни испит
Садржај:

3-ДНЕВНИ СЕМИНАР Први дан: - разматрање положаја и улоге судије, питања етике, достојности и интегритета у обављању функције у суду и изван њега; - однос према странкама, колегама, запосленима; - разматрање значаја и улоге привредних судова и судија привредних судова у односу на постојеће друштвене околности (значај у односу на приватизацију, стечај, извршење...) - вештине вођења поступка (од пријема предмета до окончања поступка- радње ван рочишта и на рочишту); Други дан: Судске одлуке донете без расправљања и доказивања (одбачај тужбе, надлежност, процесни приговори, пресуде због одрицања, пропуштања, на основу признања, судско поравнање и изрека одлуке) Трећи дан: - Извори облигација обрађени кроз процес доношења судске одлуке на основу расправљања и доказивања и израда судске одлуке Теме за судије и судијске помоћнике привредних судова Положај и улога судије Активности судије у руковођењу поступком, техника израда судских одлука, терет доказивања чињеница

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи