Семинар

Програм:
Програм почетне обуке за 2023.годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Медијација
Тема:
Медијација као алтернативан начин решавања спорова
Назив семинара:
Медијација као алтернативан начин решавања спорова (Медијација)

Садржај семинара

Датум:
15.06.2023
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
3 (Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду Мина Вулић, корисник почетне обуке Милица Јовановић, корисник почетне обуке )
Учесници:
Корисници почетне обуке (16)
Садржај:

Представљање предавача и учесника израда улазног упитника
Алтернативни начини решавања спорова, разликама између медијације и традиционалног начина решавања спорова;
Медијација: принципи, предности и ограничења
Интересно преговарање и његова примена у поступку медијације
Утицај медијације на ток судског поступка
Поступак медијације и његове фазе, улога треће стране
Да ли треба и у којим случајевима да постоји обавезност медијације?
Идентификација и одабир случајева подобних за медијацију
Начин упућивања на медијацију и подршка странкама приликом одабира медијатора и „прелажења“ из судског поступка у поступак медијације.
Симулација упућивања странака (и њихових пуномоћника) на поступак медијације током рочишта, испитивање спремности за вођење преговора, аргументи за и против
Потребне вештине судија који упућују предмете на медијацију
Како вештине судија може употребе приликом закључења судског поравнања?
Излазни упитник
Евалуација

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи