Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Финансијска истрага
Тема:
Финансијска форензика
Назив семинара:
Финансијска форензика (*) (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
27.05.2022
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
3 (Драган Цветковић, Саша Гегић, Никола Вуксановић, )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (2), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници (3), Корисници почетне обуке (9), Тужилачки сарадници (1), Судијски сарадници, Саветници у суду (2)
Садржај:

Корупција, преваре и јавне набавке:
(практична настава):
Студија случајева:
- Примање мита;
- Давање мита;
- Злоупотреба службеног положаја;
- Трговина утицајем;
- Злоупотреба положаја одговорног лица;
- Симулација поступка набавке;
- Индикатори корупције у јавним набавкама;
- Идентификовање злоупотреба;
- Отворене базе података – анализа;
- Примери из праксе;
- Студија случаја.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи