Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право, право европске уније
Материјe:
Безбедност саобраћаја, Увод у право ЕУ и институције ЕУ
Тема:
Увиђај у саобраћајним незгодама
Назив семинара:
Увиђај у саобраћајним незгодама (Безбедност саобраћаја)

Садржај семинара

Датум:
10.06.2019
Место одржавања:
Ужице - Виши суд у Ужицу
Предавачи:
5 (Милан Вујанић, Драган Обрадовић, Крсто Липовац, Ана Јовановић, Миладин Нешић)
Учесници:
Председници судова, Судије основног суда - кривично одељење (3), Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (3), Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници, Полицијски службеници (13), Корисници почетне обуке (1), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Судијски приправници, Тужилачки приправници, Секретари судова, Волонтери у суду, Волонтери у тужилаштву, Секретари тужилаштава, Судски вештаци
Садржај:

- Појам увиђаја саобраћајне незгоде, феноменологија и етиологија саобраћајних незгода.
- Појам, циљеви, значај и законски основ за вршење увиђаја саобраћајних незгода.
- Практични проблеми вршења увиђаја и пропусти уочени током вршења увиђаја саобраћајних незгода.
- Криминалистичко - техничка обрада лица места саобраћајних незгода.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи