Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
03.03.2020
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
4 (Минка Крехо Јелена Крезић Славица Пековић Огњен Ђукић)
Учесници:
Судска администрација (1), Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Тужилац за РЗ и заменици (3), Тужилачка администрација, Судијски помоћници
Садржај:

Сексуално насиље у предметима ратних злочина – судска пракса и поступање са сведоцима и оштећенима:
- Историјат и размере злочина сексуалног насиља у БиХ за време оружаних сукоба 90-их , Највећи изазови, Потреба за мултидисциплинарним приступом;
- Злочини сексуалног насиља у региону: правни оквир у кривичном законодавству БиХ;
- Разлике и сличности у односу на правни оквир кривичног законодавства Србије;
- Судска пракса Суда БиХ: развој судске праксе и највећи изазови;
- Психосоцијални аспекат рада са сведоцима – оштећенима / жртвама сексуалног насиља у предметима ратних злочина:
∙ Жртва и закон
∙ Жртва и починилац
∙ Сигурност тела
∙ Утицај трауме
∙ Неуробиологија трауме
∙ Процена потреба сведока оштећеног
∙ Мере подршке сведоку оштећеном
∙ Секундарна виктимизација
- Искуства и пракса психосоцијалне подршке сведоцима и оштећенима – жртвама сексуалних злочина у предметима ратних злочина пред Вишим судом у Београду
- Искуства и пракса поступања са сведоцима и оштећенима – жртвама сексуалног насиља Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима Тужилаштва за ратне злочине
- Мере заштите сведока и подршка сведоку оштећеном – жртви сексуалног насиља: Искуства и примери из праксе Суда БиХ:
∙ Одређивање статуса посебно осетљивог сведока
∙ Одређивање статуса заштићеног сведока
∙ Процена примена мера посебне заштите
- Поступање са оштећеним – жртвом сексуалног насиља као сведоком у судском поступку: Искуства и примери из праксе Суда БиХ:
∙ Руковођење испитивањем сведока од стране странака у поступку
∙ Испитивање сведока оштећених – жртава сексуалног насиља

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи