Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Малолетници
Тема:
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом
Назив семинара:
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом (Малолетници)

Садржај семинара

Датум:
23.06.2023
Место одржавања:
Сјеница - Хотел "Борови"
Предавачи:
2 (Милан Шкулић, Ивана Стевановић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (2), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Судијски помоћници (10), Тужилачки помоћници (4), Судије Прекршајног апелационог суда, Полицијски службеници, Војни полицајци, Адвокати (1), Корисници почетне обуке (1), Секретари судова (1)
Садржај:

Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима.
Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
Неки проблеми у примени ЗМ са расправом
- интересантни случајеви из праксе
- материјални и процесни аспект
Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“


Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи