Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Ванпарнични поступак
Тема:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС
Назив семинара:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС (Ванпарнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
09.05.2023
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
6 (Нaдиa Ћук, Зaмeницa шeфa Кaнцeлaриje Сaвeтa Eврoпe у Бeoгрaду Нeнaд Вуjић, дирeктoр Прaвoсуднe aкaдeмиje Цхристoпхe Пoирeл, Дирeктoр зa људскa прaвa, Гeнeрaлни дирeктoрaт зa људскa прaвa и влaдaвину прaвa, Сaвeт Eврoпe Биљaнa Слaдojeвић Mилaтoвић, Дивизиja зa прoгрaмe сaрaдњe, Сaвeт Eврoпe Бojaнa Никoлин, шeфицa oдсeкa, Oдљeњe зa извршaвaњe прeсудa Eврoпскoг судa зa људскa прaвa, Сaвeт Eврoпe Зoрaнa Jaдриjeвић Mлaдaр, зaступницa Рeпубликe Србиje прeд Eврoпским судoм зa људскa прaвa, Држaвнo прaвoбрaнилaштвo, Oдeљeњe зa зaступaњe Рeпубликe Србиje прeд Eврoпским судoм зa људскa прaвa )
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење (8), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (4), Судије апелационог суда - кривично одељење
Садржај:


округли сто

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи