Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Финансијска истрага
Тема:
Финансијска форензика
Назив семинара:
Финансијска форензика (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
17.06.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
3 ()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (5), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (1), Корисници почетне обуке (1), Тужилачки сарадници (8), Судијски сарадници (1), Тужилачки приправници (1), Секретари судова, Саветници у суду, Секретари тужилаштава
Садржај:

Корупција, преваре и јавне набавке:
(практична настава):
Студија случајева:
- Примање мита;
- Давање мита;
- Злоупотреба службеног положаја;
- Трговина утицајем;
- Злоупотреба положаја одговорног лица;
- Симулација поступка набавке;
- Индикатори корупције у јавним набавкама;
- Идентификовање злоупотреба;
- Отворене базе података – анализа;
- Примери из праксе;
- Студија случаја.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи