Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Прање новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Прање новца и финансирање тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
04.02.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Бах"
Предавачи:
12 (Радмила Драгичевић Дичић, Миљко Радисављевић, Горан Лукић, Anselmo del Moral Torres, Gerard Daley, Shaun McLeary, Istvan Fur, Petru Sinculei, Gabor Stankovic, Ksenija Krizman, Manuela Elena Popescu, Richard Szongoth, )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (5), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (6), Тужилац за ОК и заменици (2), Полицијски службеници (9), Самостални учесници (7), Тужилачки сарадници (2)
Садржај:

Међународна сарадња у вези са прањем новца и финансирањем тероризма:
- Финансијске истраге у националном контексту
- Међународна сарадња у вези са прањем новца и финансирањем тероризма
- Практични и правни механизми и изазови прекограничних финансијских истрага (са
посебним фокусом на заједничке истражне тимове, Европски налог за истрагу, итд)
- Студија случаја (заједнички истражни тимови и прање новца)
- Трагање за новчаним трансферима, различити облици прања новца и како их
истраживати
- Употреба нових технологија, дигитални форензички докази
- Решавање офшор рачуна и њихова веза са прањем новца и финансирањем тероризма
- Студија случаја истраге прања новца и финансирања тероризма у међународном
контексту (са аспекта крипто валута)
- Виртуалне валуте и њихов утицај на финансијске истраге
- Сарадња са приватним сектором
- Сарадња између полиције и тужилаштва и приватног сектора током финансијске
истраге прања новца и финансирања тероризма
- Проблеми у пракси везани за посредне доказе у предметима прања новца
- Употреба нових технологија у међународном случају прања новца везаним за Србију
- Обавештајни подаци/докази у вези са финансирањем тероризма
- Истрага организованог криминала и стратегије прекида
- Финансијске истраге у вези са прањем новца повезаним са незаконитим миграцијама
- Радионица + дискусија (Финансирање тероризма)
- Искуство у раду ударних група
- Правни изазови посебних истражних радњи и претварање обавештајних података у
доказе

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
5

Документи