Семинар

Програм:
Програм активности за 2022. годину, Активности Правосудне академије
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Активности Правосудне академије
Назив семинара:
Активности Правосудне академије (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
28.11.2022
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
()
Учесници:

Садржај:

Пројекат ЕУ у склопу Поглавља 24 (борба против тешког и организованог криминала - фокус групе испитивање образовних потреба

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи