Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Члан 10. ЕКЉП
Тема:
Слобода изражавања и медија
Назив семинара:
Слобода изражавања и медија (Члан 10. ЕКЉП)

Садржај семинара

Датум:
05.12.2018
Место одржавања:
Ниш - хотел "New City"
Предавачи:
4 (Др Јелена Сурчулија Милојевић, Милош Стојковић, Драган Ђорђевић, Гордана Новаковић,)
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици (2), Судијски помоћници (12), Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Представници медија (14)
Садржај:

Домашај слободе изражавања – међународни и национални извори
Ограничавање слободе изражавања – примена троделног теста
Ограничење слободе изражавања ради заштите од клевете, части и увреде и говора мржње
Подела учесника у две групе, где свака има задатак да анализира по један од два случаја и да процени да ли су задовољена сва три услова из троделног теста, с посебним акцентом на принцип пропорционалности
Дискусија у пленуму и сумирање стандарда Европског суда аза људска права изложених током радионице

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи