Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Спречавање прања новца - прекршаји
Тема:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма
Назив семинара:
Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма (*) (Спречавање прања новца - прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
30.09.2019
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
3 (Јелена Пантелић, Данијела Танић-Зафировић, Миљко Радисављевић,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије привредног суда, Судије прекршајног суда (12), Судије Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда
Садржај:

Извештај Комитета Манивал Савета Европе, ФАТФ Препоруке, извештавање Републике Србије, Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма – закључци о процењеним ризицима; Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма – обвезници, примена Закона и казнене одредбе; Споразум РЈТ и Управе царине, примена Споразума; Подаци о непосредном надзору – пресуде (примери из праксе)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи