Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита узбуњивача
Тема:
Закон о заштити узбуњивача
Назив семинара:
Закон о заштити узбуњивача (Заштита узбуњивача)

Садржај семинара

Датум:
31.03.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
2 (Снежана Андрејевић, Јелена Стевановић)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење (2), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (5), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Заменици јавног тужиоца, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (9), Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке, Секретари судова, Секретари тужилаштава
Садржај:

- Предавање кроз теорију;
- Дискусије и размена мишљења;
- Представљање конкретних примера из праксе;
- Интервју/видео материјал као форма за представљање искустава узбуњивача;
- Коришћење студија случаја из домаће и међународне судске праксе;
- Практична примена представљених концепата кроз групни и индивидуални рад.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи