Семинар

Програм:
Програм за правосудне професије за 2018. годину, Јавни бележници
Области:
грађанско право
Материјe:
Јавно бележништво
Тема:
Јавни бележник - спречавање прања новца и финансирање тероризма
Назив семинара:
Јавни бележник - спречавање прања новца и финансирање тероризма (*) (Јавно бележништво)

Садржај семинара

Датум:
27.12.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 25
Предавачи:
4 (Према програму Коморе Јавних Бележника)
Учесници:
Јавни бележници, помоћници јавних бележника , административно особље у јавнобележничиким канцеларијама (31)
Садржај:

Према програму

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак