Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Кривични поступак
Тема:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку
Назив семинара:
Накнада штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
02.12.2021
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
3 (Гордана Павловић, Љубица Милутиновић, Татјана Лагумџија,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (6), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (4), Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (3), Корисници почетне обуке (7), Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Тужилачки приправници, Секретари тужилаштава
Садржај:

Права жртава – међународни стандарди и национално законодавство:
- међународни стандарди о правима жртава
- Директива 2012/29/ЕУ
- право на информисање, на подршку и заштиту, на приватност
- национално законодавство и усклађеност са међународним стандардима
Посебно осетљиви сведок – дилеме и најчешћа питања;
Накнада штете:
- представљање Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку

Организациони облик:
Учење на даљину
Метода:

Трајање дана:
0

Документи