Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма
Назив семинара:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
12.04.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
7 (Јелена Пантелић, Миљко Радисављевић, Илија Ходоба, Милица Тодоровић, Алксандра Медан, Владислав Станковић, Даниејла Танић Зафировић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (5), Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици (5), Апелациони јавни тужиоци и заменици
Садржај:

- процена претњи од прања новца (типологије прања новца, трендови, ризични сектори, ризичне форме привредних друштава, деловање организованих криминалних група, трендови)
- рањивост од прања новца на националном нивоу (квалитет политика и стратегија, координација рада, домаћа и међународна сарадња у систему за спречавање прања новца и др, рањивост кроз процену капацитета, ресурса, интегритета и независности органа за истрагу, финансијско обавештајне службе, квалитет граничне и царинске контроле, процесуирање и суђење)
- секторска рањивост финансијског система: банака, рањивост тржишта капитала, сектора осигурања, мењача, друштва за управљање пензијским фондовима, финансијским лизингом и лица ван финансијског сектора: рачуновођа, адвоката, ревизора, јавних бележника, сектор некретнина, игара на срећу

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак