Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Етика и интегритет у правосуђу
Тема:
Дисциплинска одговорност судија
Назив семинара:
Дисциплинска одговорност судија (*) (Етика и интегритет у правосуђу)

Садржај семинара

Датум:
06.12.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
2 (Гордана Вељовић Милевка Миленковић Супервиѕори: Ивона Симић и Тамара Томашевић Тамара Томасевић)
Учесници:
Судије привредног суда, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Судије основног суда (19), Судије вишег суда (6), судије апелационог суда (6)
Садржај:

- Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
- Пракса и стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру
- Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
- Дисциплински прекршаји, биће прекршаја, дисциплинске санкције и разрешење

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак