Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Стечајни поступак
Тема:
Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације
Назив семинара:
Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације (Стечајни поступак)

Садржај семинара

Датум:
05.04.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Татјана Ђурица и Душка Илић)
Учесници:
Судије привредног суда (6), Судијски помоћници (10), Судије Привредног апелационог суда
Садржај:

Уредност и законитост унапред припремљеног плана за реорганизацију

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи