Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Администрација у судовима и тужилаштвима
Тема:
Обука за административно особље у судовима за управљање предметима
Назив семинара:
Обука за административно особље у судовима за управљање предметима (Администрација у судовима и тужилаштвима)

Садржај семинара

Датум:
23.06.2020
Место одржавања:
Параћин - Основни суд у Параћину
Предавачи:
2 (Марко Јовановић и Бојан Јелић)
Учесници:
Судска администрација
Садржај:

1. Значај правилног евидентирања података о предметима
• Статистичке потребе везане за управљање правосудним системом (извештаји значајни за управљање предметима), као и статистичко извештавање ка међународним организацијама (пре свега СЕПЕЖ-у).
• Примери неажурног и непотпуног вођења евиденције који утичу на непоузданост статистике (нпр. извештај о броју заказаних а неодржаних рочишта током штрајка адвоката, ).
2. Управљање предметима уз помоћ статистике
• Преглед кључних извештаја од значаја за управљање предметима (извештај о раду суда, извештај о старим предметима, нова два извештаја – по одељењу и по судији).
• Анализа два нова извештаја за управљање предметима - како се на основу података из извештаја могу донети одређени закључци и предузети одговарајуће мере;
• Начин генерисања два нова извештаја за управљање предметима у АВП апликацији

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак