Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и Непосредни резултати
Назив семинара:
Спречавање прања новца ФАТФ препоруке и Непосредни резултати (*) (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
30.10.2023
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије Врховног касационог суда, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Службеници Пореске управе, Запослени у Министарству привреде, Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци, Корисници почетне обуке Правосудне академије са положеним завршним испитом (1)
Садржај:

- Улога ФАТФ и Комитета Манивал, процес извештавања;
- Разумевање ризика од ПН и ФТ, Непосредни резултати 1;
- Коришћење финансијско обавештајних података и употреба истих, финансијске истраге, Нeпосредни резултат 6;
- Међународна сарадња, кривично дело и активности ПН, кривично гоњење и казнена политика, приходи и средства из кривичног дела и одузимање имовине, финансијске истраге и откривање имовине, Непосредни резултати – 2, 7, 8;
- Надзорни органи у примени прописа редовно врше надзор и примењују превентивне мере и сразмерно ризицима пријављују сумњиве трансакције, казнена политика, Непосредни резултати 3,4;
- Спречавање злоупотребе правних лица и правних аранжмана у сврху ПН/ФТ, информације о стварном власништву, Непосредни резултат 5;
Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак