Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Примена Закона о спречавању насиља у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
27.09.2019
Место одржавања:
Београд - Апелациони суд у Београду
Предавачи:
2 (Горјана Мирчић Чалуковић Јелица Бојанић Керкез)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (12), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици (3), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда (4), Корисници почетне обуке (1), Самостални учесници, Тужилачки сарадници (4), Судијски сарадници (1), Тужилачки приправници, Секретари судова (1)
Садржај:

Појам насиља у породици; Улога и Надлежности полиције, тужилаштва и судова у спречавању насиља; Процена ризика; Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и одлука); Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање); Поступање полиције, Поступање тужилаштва, Поступање суда; Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици – група за координацију и сарадњу;Заштита и подршка жртвама; Евиденције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи