Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Обука за коришћење софтвера
Тема:
Обука за коришење електронске базе судске праксе
Назив семинара:
Обука за коришење електронске базе судске праксе (Обука за коришћење софтвера)

Садржај семинара

Датум:
18.06.2020
Место одржавања:
Београд - Привредни апелациони суд
Предавачи:
3 (Драган Обреновић, Бранко Николић, Дарко Михајловић)
Учесници:
Саветници ВКС, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије Врховног касационог суда, Судијски помоћници (15), Судије Привредног апелационог суда (15), Административно особље у судовима
Садржај:

Обука за судије и судијске помоћнике Привредног апелационог суда за коришћење електронске базе судске праксе

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак