Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Права детета у кривичним судским поступцима
Тема:
Обука у области правосуђа по мери детета
Назив семинара:
Обука у области правосуђа по мери детета (*) (Права детета у кривичним судским поступцима)

Садржај семинара

Датум:
04.11.2021
Место одржавања:
Ниш - Хотел "Амбасадор"
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић Марија Соврлић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (2), Судије основног суда - кривично одељење (3), Основни јавни тужиоци и заменици (3), Адвокати (3), Социјални радници (4)
Садржај:

Најбољи интерес детета
Права детета на информисање
Акционо планирање начина за успостављање боље међусекторске сарадње и решавање проблема
Заштита од секундарне виктимизације
Екслоатација деце у сврху вршења крминалних активности

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи