Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање трговине људима
Тема:
Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима
Назив семинара:
Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима (*) (Сузбијање трговине људима)

Садржај семинара

Датум:
20.06.2022
Место одржавања:
Књажевац - Хотел "Стара планина"
Предавачи:
6 (Тамара Мировић, Радмила Драгичевић Дичић, Милан Жарковић, Оливера Секулић Шошдеан, Тијана Костић, Лидија Ђорђевић,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (6), Виши јавни тужиоци и заменици (7), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Полицијски службеници (4), Самостални учесници (1), судије апелационог суда (1)
Садржај:

Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима:
- Трговина људима и сродна кривична дела – правна квалификација / идентификација жртава трговине људима;
- Презентација методологије за симулирано суђење, додела улога и дистрибуција докумената;
- Увод и припрема у симулацију суђења;
- Главни претрес: излагање оптужбе, изјашњавање оптуженог, уводна излагања;
- Главни претрес: доказни поступак;
- Главни претрес: наставак доказног поступка и завршне речи;
- Главни претрес: изрицање пресуде;
- Коначан осврт на симулацију суђења;
- Изазови у правној квалификацији, међуинституционалној сарадњи и заштити жртава у оквиру кривичног поступка (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Међуинституционална сарадња и улога НВО у кривичним поступцима трговине људима (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Положај жртве у кривичним поступцима због кривичног дела трговине људима – изазови у идентификацији, заштити и подршци жртвама трговине људима.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи