Семинар

Програм:
Програм активности за 2019. годину, Активности Правосудне академије
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Активности Правосудне академије
Назив семинара:
Активности Правосудне академије (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
08.04.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Москва"
Предавачи:
(Laurel Baig , Najwa Nabti i Douglas Stringer )
Учесници:
25
Садржај:

Процесуирање злочина сексуалног насиља за време оружаних сукоба
Тема-„Процесуирање злочина сексуалног насиља у надлежности МКСЈ“
Прaвoсуднa aкaдeмиja у сaрaдњи сa Meхaнизмoм тужилaштвa УН
-

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
5

Документи