Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки
Назив семинара:
Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки (Сузбијање корупције,Сузбијање организованог криминала,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
20.11.2019
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
6 (Горан Јовић, Видак Даковић, Ксенија Дајановић, Иван Симоновић, Volter Perkel, Šon Pauers,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (5), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Тужилац за ОК и заменици, Тужилачки помоћници (2), Полицијски службеници (5), Запослени у Државној ревизорској институцији (1), Корисници почетне обуке (3), Самостални учесници (2), Тужилачки сарадници (1), Судијски сарадници, Секретари тужилаштава
Садржај:

Студија случаја злоупотребе у вези са јавном набавком:
- Развијање проактивних вештина;
- Формирање ударних група и састављање плана истраге;
- Посебне доказне радње;
- Анализа банкарских докумената и друге пословне документације:
- Релевантност доказа, формирање умишљаја и израда редоследа доказа;
- Испитивање сведока и врбовање доушника;
- Израда уводних излагања и састављање демонстративног доказа;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи