Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита права на суђење у разумном року
Тема:
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Назив семинара:
Закон о заштити права на суђење у разумном року (Заштита права на суђење у разумном року)

Садржај семинара

Датум:
08.03.2019
Место одржавања:
Београд - Врховни касациони суд
Предавачи:
5 (Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, Љубица милутиновић, судија Врховног касационог суда, Соња Простран, УСАИД Пројекат владавине права, Наташа Плавшић, заменик Државног правобраниоца, Александар Стојановић, Правосудн аакадемија)
Учесници:
Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење (4), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници, Заменици државног правобраниоца (1), Запослени у државном правобранилаштву (23)
Садржај:

- Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова
- Примена Упутства за вансудско поравнање

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи