Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Финансијска истрага
Тема:
Пореска утаја
Назив семинара:
Пореска утаја (Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
18.09.2023
Место одржавања:
Златибор - Хотел "Мона"
Предавачи:
7 ()
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Самостални учесници, Секретари судова, Службеници Пореске управе, Корисници почетне обуке који су положили завршни испит
Садржај:

Утаја пореза на додату вредност и сложено прање новца:
- Концепт проактивних истрага и ударне групе код утаје ПДВ-a;
- Препознавање сумњивих елемената у документима (црвених заставица) који указују на превару са ПДВ-ом, основи рачуноводства (биланси успеха/стања);
- Претраживање интернета & отворених извора информација;
- Спровођење финансијске истраге ради утврђивања прихода необјашњеног порекла ;
- Доказивање преваре са ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности;
- Познавање утаје ПДВ-а, везе између утаје и прања новца и организованог криминала; илустрација те везе „анализом веза“;
- Наредбе за претрес у предметима финансијских превара;
- Израчунавање изгубљених пореских прихода у предметима утаје ПДВ-а;
- Вештаци у предметима утаје ПДВ-а и примена демонстративних материјала;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак