Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Европска конвенција о људским правима
Тема:
Имовина и експропријација
Назив семинара:
Имовина и експропријација (Европска конвенција о људским правима,Члан 1 Протокол 1 ЕКЉП)

Садржај семинара

Датум:
07.10.2021
Место одржавања:
Београд - Хотел "Hilton"
Предавачи:
8 (Драгољуб Поповић, судија Европског суда за људска права изабран испред Србије (2005-2015) Ана Вилфан-Восперник, адвокат, Секретаријат Европског суда за људска права Валентина Боз, пројектна менџерка ХЕЛП на Западном Балкану Катарина Манојловић-Андрић, судија Врховног касационог суда Бојана Николин, шефица одсека, Одељење за извршавање пресуда Европског суда за људска права Зорана Јадријевић Младар, заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права Александар Стојановић, руководилац Документационо информационог центра и послова информатике Правосудне академије Биљана Степановић, начелник Одељења документационо информационог центра Правосудне академије)
Учесници:
Судије привредног суда (1), Судије основног суда - грађанско одељење (2), Судије вишег суда - грађанско одељење (5), Судије апелационог суда - грађанско одељење (8), Судије Управног суда
Садржај:

Семинар Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији
Примена европских стандарда људских права на националном нивоу
Заштита права на мирно уживање имовине

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи