Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
14.12.2018
Место одржавања:
Београд - Хотел "Crown Plaza"
Предавачи:
2 (Иван Јовановић Љиљана Мијовић )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење (2), Тужилац за РЗ и заменици (5), Судијски помоћници (1), Тужилачки помоћници (3), Полицијски службеници, Адвокати, Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Злочин против човечности као кривично дело и командна одговорност као облик кривичне одговорности и њихова примена у предметима ратних злочина у Србији:
- Елементи кривичног дела Злочин против човечности (ЗПЧ)
- Разлика између ЗПЧ и ратних злочина;
- Практични значај процесуирања за кривично дело ЗПЧ;
- Да ли и у којој мери дела ЗПЧ могу бити обухваћена ратним злочинима против цивилног становништва?
- Могућност процесуирања за извршење ЗПЧ у Србији за кривична дела почињена у оружаним сукобима на територији бивше Југославије?
- начело законитости; - постојање правног основа (Устав Србије и међународно право);
- судска пракса Европског суда за људска права - пракса других држава у региону;
- Командна одговорност: дефиниција и елементи према нормама међународног хуманитарног и кривичног права и међународној судској пракси;
- Командна одговорност и други облици кривичне одговорности;
- Пракса примене командне одговорности у земљама региона;
- Да ли се институт командне одговорност може примењивати у Србији и како?
- могући правни основи и решења - примењиве и релевантне међународне и домаће норме;
- Институт саизвршилаштва у правном систему Србије (дефиниција, развој института, кратак осврт на примену института у пракси);
- Досадашња судска пракса у односу на саизвршилаштво у предметима ратних злочина Србији;
- Кључни изазови у примени саизвршилаштва у предметима ратних (посебно у погледу злочина почињених од стране група појединаца),
- Стандарди доказивања саизвршилаштва;
- Евентуално постојање разлике између судија и тужилаца у тумачењу института саизвршилаштва и/или стандарда доказивања и могућност њиховог превазилажења;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи