Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Кривични поступак
Тема:
Увиђај као доказна радња
Назив семинара:
Увиђај као доказна радња (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
09.11.2018
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
4 (Јасмина Киурски, Лепосава Вујановић Порубовић, Слободан Савић, Наташа Радосављевић Стевановић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (14), Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке (6), Тужилачки сарадници, Судијски приправници, Тужилачки приправници
Садржај:

- Појам увиђаја
- Улога јавног тужиоца као руководиоца у предистражном и истражном поступку приликом спровођења увиђаја као доказне радње код кривичних
дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља у породици;
- Поступање са предметима и траговима на месту кривично правног догађаја
- Посебне криминалистичке технике:
1. форензичка токсикологија – дијагностика и диференцијална дијагноза порекла тровања;
2. вештачења психоактивних контролисаних супстанци и остала физичко-хемијска вештачења


Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи