Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН и ФТ – сарадња надзорних органа и тужилаштава
Назив семинара:
Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН и ФТ – сарадња надзорних органа и тужилаштава (*) (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
20.11.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
3 ()
Учесници:
Тужилачки помоћници (9), Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци (3), Корисници почетне обуке Правосудне академије са положеним завршним испитом, Основни главни јавни тужиоци и основни јавни тужиоци (2), Апелациони главни јавни тужиоци и апелациони јавни тужиоци
Садржај:

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак