Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Решавање старих предмета
Тема:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета
Назив семинара:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета (Решавање старих предмета)

Садржај семинара

Датум:
05.04.2019
Место одржавања:
Београд - Врховни касациони суд
Предавачи:
2 (Снежана Андрејевић, судија судија Врховног касационог суда у пензији, Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски помоћници (3), Судије извршног одељења (32)
Садржај:

Обука за управљање предметима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи