Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније
Материјe:
Право ЕУ у кривичним стварима
Тема:
Судска сарадња у кривичним стварима (процесни аспект) у ЕУ
Назив семинара:
Судска сарадња у кривичним стварима (процесни аспект) у ЕУ (Право ЕУ у кривичним стварима)

Садржај семинара

Датум:
10.09.2020
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Petra Jeney и Roberta Ribeiro Oertel)
Учесници:
Јавни тужиоци (2), Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судијски помоћници (6)
Садржај:

Eurojust , Европски налог за хапшење и за истрагу у кривичним стварима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи