Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Права детета у кривичним судским поступцима
Тема:
Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела
Назив семинара:
Унапређење права деце жртава и сведока кривичних дела (Права детета у кривичним судским поступцима)

Садржај семинара

Датум:
24.11.2022
Место одржавања:
Ваљево - Хотел "Омни"
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић Марија Соврлић)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Адвокати, Социјални радници, Корисници почетне обуке
Садржај:

Заштита деце и малолетних лица као оштећених и сведока у кривичном поступку
Комуникација посебно прилагођена деци и информисање детета са посебним освртом на потребе деце из рањивих група
Индивидуална процена детета – идентификовање потреба детета
Акционо планирање начина за унапређење међусекторске сарадње и презентација досадашњих резултата рада МУП-а у овој области

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи