Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније
Материјe:
Право ЕУ у грађанским стварима
Тема:
Утицај права ЕУ на национално право-право потрошача
Назив семинара:
Утицај права ЕУ на национално право-право потрошача (*) (Право ЕУ у грађанским стварима)

Садржај семинара

Датум:
03.06.2022
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић и Златан Мешкић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (13), Корисници почетне обуке (3)
Садржај:

Правно-институционални оквир заштите потрошача и решавање потрошачких спорова као и судска пракса у вези са заштитом права потрошача у Републици Србији
Однос права Европске уније и националног права, као и примена права Европске уније у области потрошачког права приказана на практичним примерима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи