Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање тероризма
Тема:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма
Назив семинара:
Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма (Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
05.03.2020
Место одржавања:
Београд - Хотел "Москва"
Предавачи:
7 (Милица Тодоровић, Миљко Радисављевић, Јасмина Ганић Милановић, Александра Медан, Данијела Танић Зафировић, Горан Купрешанин, Јелена Пантелић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Полицијски службеници, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Службеници Пореске управе
Садржај:

Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнобразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма:
- Статистички извештаји за праћење ефикасности и делотворности система – потребни подаци и евиденције;
- Утицај на процену ризика државе – основ за закључивање;
- Обрасци за праћење предмета прања новца;
- Начин доставе података;
- Потребни подаци – начин уноса података, потребни подаци, како попунити табелу;
- Софтверска апликација за праћење предмета прања новца;
Представљање Типологија прања новца:
- Приказ типологија – методологија рада, садржај, препоруке;
- Типологије за кривична дела високог степена претње за прање новца
(фантоми и перачи – анализа – црвене заставице; разлика између фантома и перача; корупција – индикатори, типологије; трговина наркотицима – индикатори, типологије; препоруке;
студија случаја – пореска утаја и прање новца):
- Секторске типологије
(финансијски сектор (банке и тржиште капитала) и нефинансијски сектор (рачуновође, адвокати, некретнине) – препознавање активности које указују на прање новца, сумњиви извештаји, анализа);
- Типологије прања новца за трговину и тржиште племенитих метала
(црвене заставице, типолошки примери, разлози за сумњу у прање новца, модели понашања, студије случаја);

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак