Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право, управно право
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Заштита права потрошача
Тема:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела
Назив семинара:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела)

Садржај семинара

Датум:
16.09.2021
Место одржавања:
Београд - Аеро клуб
Предавачи:
6 (Невенка Важић; Милена Рашић; Игор Вељић; Саша Иванић; Драгослав Марковић; Владимир Ћеклић; )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (2), Судије вишег суда - кривично одељење (4), Основни јавни тужиоци и заменици (6), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Полицијски службеници (4), Самостални учесници (2)
Садржај:

Одузимање имовине проистекле из кривичног дела - Приручник за практичаре у Србији:
- Циљеви одузимања имовине и због чега је одузимање важно;
- Преглед регулативе;
- Структура поступка одузимања имовине проистекле из кривичног дела;
- Надлежни органи;
- Стандарди доказивања за сваку фазу (врсту) поступка;
- Финансијска истрага;
- Привремено одузимање имовине;
- Трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела;
- Ванредни правни лекови;
- Управљање одузетом имовином;
- Међународна сарадња;
- Примери аката надлежних органа у поступку одузимања имовине;
проистекле из кривичног дела;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи