Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права
Тема:
Обука за коришћење доступних база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права
Назив семинара:
Обука за коришћење доступних база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права (Коришћење база података судске праксе Европског суда за заштиту људских права)

Садржај семинара

Датум:
14.02.2020
Место одржавања:
Ниш - Одељење Управног суда у Нишу
Предавачи:
2 (Александар Стојановић, Биљана Степановић)
Учесници:
Судије Управног суда (4), Судијски помоћници (5)
Садржај:

Коришћење базе судске праксе Европског суда за људска права на српском језику уз базу веза између Европске конвенције о људским правима и домаћег законодавства олакшава судијама и судијским помоћницима праћење правних ставова проистеклих из праксе ЕСЉП

Обука се састоји од упознавања са е-Јурис системом, који се састоји од базе података e-Case која обухвата преведену судске праксе ЕСЉП на српском и језицима региона и Cross reference, базе међусобних веза између домаћег законодавства и Европске конвенције о људским правима, демонтрације могућности аплакција и практичног рада полазника на базама података.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи