Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Решавање старих предмета
Тема:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета
Назив семинара:
Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета (Решавање старих предмета)

Садржај семинара

Датум:
14.03.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије извршног одељења (22)
Садржај:

Обука за управљање предметима

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи