Семинар

Програм:
Програм активности за 2019. годину, Активности Правосудне академије
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Активности Правосудне академије
Назив семинара:
Активности Правосудне академије (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
22.11.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
()
Учесници:

Садржај:

22.11.2019.године oрганизоване обуке у сардњи са Министарством прваде и Центара за права дететета.
Обука за коришћење новена на АВП софтверу за вођење предмета у основним и вишим судовима

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак