Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Парнични поступак
Тема:
Рочиште за главну расправу и извођење доказа
Назив семинара:
Рочиште за главну расправу и извођење доказа (Парнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
24.10.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Снежана Марјановић Драгана Марчетић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (10), Судијски помоћници, Корисници почетне обуке (15)
Садржај:

О главној расправи, јавност и руковођење, одлагање расправе, одржавање реда;
Решење о извођењу доказа, доказна средства;
Практични примери и вежба – ток главне расправе;
Сведоци, вештачење, увиђај, исправе;
Саслушање странака и суочење;
Спајање парница, раздвајање поступака, враћање у пређашње стање;
Закључење и отварање главне расправе

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи