Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Заштита права конкуренције
Тема:
Примена Закона о заштити конкуренције
Назив семинара:
Примена Закона о заштити конкуренције (Заштита права конкуренције)

Садржај семинара

Датум:
10.02.2021
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
5 ( Жаклин Рифо Силк Ђована Виљоти Кристина Арделеану Ђанлука Сепе Шарлота Хусарне)
Учесници:
Судије привредног суда, Судије Управног суда (15), Судијски помоћници, Судије Привредног апелационог суда, Судијски сарадници, Саветници у суду
Садржај:

Заштита конкуренције на тржишту Републике Србије у циљу економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи потрошача,
Оснивање, положај, организација и овлашћења Комисије за заштиту конкуренције,
Поступак пред Комисијом,
Повреде конкуренције
Концентрација учесника на тржишту
Судска контрола

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи