Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Јавне набавке
Тема:
Примена Закона о јавним набавкама
Назив семинара:
Примена Закона о јавним набавкама (Јавне набавке)

Садржај семинара

Датум:
23.12.2021
Место одржавања:
Београд - Хотел "Royal Inn"
Предавачи:
2 (Брaнислaв Цвeткoвић и Кaтaринa Maнojлoвић Aндрић)
Учесници:
Судије Управног суда (10), Судијски помоћници (5), Саветници у суду (5)
Садржај:

Прaвнa зaштитa Рeпубличкe кoмисиje зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки
(Нe)дeлoтвoрнoст зaхтeвa зa прeиспитивaњe судскe oдлукe у упрaвнoм спoру у oднoсу нa Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa „Сл.глaсник РС“,бр.91 /2019“

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи