Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
06.02.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Belgrade Art"
Предавачи:
2 (Љубица Гојгић, Татјана Матић, )
Учесници:
Тужилачки помоћници (6), Полицијски службеници (11), Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Ефикасна комуникација и односи са јавношћу у правосуђу:
• Улога и суштина односа с јавношћу,
• Циљеви, тактике и методе ПР-а,
• Приступ,технике и алати у односима с медијима,
• Однос са медијима и проактивни рад са медијима,
• Саопштење за јавност, изјава за медије,
• Конференција за штампу,
• ТВ и радио интервју интервју доброг ПР-а,
- Вештине презентовања, вербална и невербална комуникација,
• Технике и алати добре презентације,
• Креирање поруке,
• Вербалне поруке,
• Невербална комуникација,
• Практична вежба,
- Кризно комуницирање:
• Кризне ситуације и односи са медијима,
• Примери из праксе Вишег суда у Београду,
• Примери лошег и доброг кризног комуницирања,
• Стратегије и тактике за превазилажење кризних ситуација,
- Представљање активности у области полицијског рада (истрага, заштите сведока)
- право на информисање и поверљивост поступка, комуникација са јавношћу – практични савети.

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи