Семинар

Програм:
Програм активности за 2019. годину, Обуке које не организује Правосудна академија
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Обуке које не организује Правосудна академија
Назив семинара:
Обуке које не организује Правосудна академија (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
08.10.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
2 (Небојша Павловић, USAID Пројекат владавине права Радомир Милојевић, USAID Пројекат владавине права )
Учесници:
13
Садржај:

IT обука запослених у Државном правобранилаштву
Радно окружење – Microsoft Windows
Обрада текста и израда докумената - Microsoft Word
Обрада текста и израда документа– Вежба
Бројке и табеле - Microsoft Еxcel
Глобална мрежа – Интернет

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак