Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Посебна знања и вештине
Области:
грађанско право
Материјe:
Права детета у грађанским судским поступцима
Тема:
Обука у области правосуђа по мери детета - тренинг за тренере
Назив семинара:
Обука у области правосуђа по мери детета - тренинг за тренере (*) (Унапређење обуке,Права детета у грађанским судским поступцима,Права детета у кривичним судским поступцима)

Садржај семинара

Датум:
17.06.2021
Место одржавања:
Зрењанин - Основни суд у Зрењанину
Предавачи:
5 (Ненад Вујић др Ивана Стевановић др Милица Колаковић Бојовић Љубица Милутиновић Љубинка Марковић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (1), Судије основног суда - кривично одељење (2), Судије вишег суда - грађанско одељење (1), Судије апелационог суда - грађанско одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (1), Адвокати (3), Социјални радници (10)
Садржај:

Најбољи интерес детета
Право детета на информисање
Право детета на интегритет и достојанство
Право детета на репарацију
експлоатација деце у сврху вршења кривичних дела
Заштита од секундардне виктимизације
Традиционални и интерактивни приступ учењу
Учесници у процесу учења
Сдржај и методе рада
Радионица као посебан облик рада са одрслима
Припрема и дизајн тренинга
Реализација тренинга
Евалуација тренинга

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи