Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Високо - технолошки криминал
Тема:
Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника
Назив семинара:
Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника (Високо - технолошки криминал)

Садржај семинара

Датум:
27.03.2020
Место одржавања:
Београд - Хотел "Мажестик"
Предавачи:
2 (Бојана Пауновић, Саша Живановић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници
Садржај:

Високо-технолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету:
- Увод у високотехнолошки криминал,
- Увод у технологију,
- Високотехнолошки криминал као кривично дело у домаћем законодавству,
- Високотехнолошки криминал и кривичноправна заштита малолетних лица,
- Процесноправне/истражне мере у домаћем законодавству,
- Прикупљање електронских доказа; процесне и истражне мере.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак