Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Еколошко право-кривичноправна заштита
Тема:
Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад
Назив семинара:
Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад (Еколошко право-кривичноправна заштита )

Садржај семинара

Датум:
18.11.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
2 (Мирјана Голубовић и Данијела Синђелић)
Учесници:
Јавни тужиоци (6), Судска администрација, Заменици јавног тужиоца (6)
Садржај:

Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад
Презентовање законске регулативе у погледу управљања отпада, представљање свих радњи које су потребне за ову врсту увиђаја и вршења координације са неопходним институцијама као и представљање случаја опасног отпада
Пружање професионалних информација медијима везано за предмете у еколошким стварима
Вежба-писање саопштења за јавност
Представљање саопштења за јавност од стране учесника и дискусија о предметима (природа медија, дефинисање јасне поруке)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи